framtids kontoret

Ljudmaskering är en avancerad teknologi för att skapa en effektiv arbetsmiljö. Det är en välbeprövad metod för ökad produktivitet och komfort samt minska stressnivån på arbetsplatsen.

Automatisk volymjustering

Ljudmaskeringsvolymen ökar sömlöst under hektiska, bullriga perioder och minskar när kontoret blir tystare.

Automatisk kalibrering

Vår ljudmaskeringsteknik möjliggör exakt spektruminställning baserat på de unika attributen för varje arbetsmiljö.

Kontrolleras via nätverket

Trådbunden eller trådlös, vår nätverksteknik förenklar kontrollen av enskilda ljudmaskeringszoner samtidigt som installationskostnaderna minskar.

Vad är ljudmaskering?

En bild säger mer än tusen ord. Den här korta videon förklarar allt du behöver veta om vårt ljudmaskeringssystem och hur det kan hjälpa Er arbetsmiljö.

Vem har nytta av ljudmaskering?

Produktivitetsvinster
Ljudmaskering gör oönskade konversationer och andra störningar av ljud mindre hörbara. Resultatet: anställda är mindre distraherade, de kan koncentrera sig bättre och deras produktivitet ökar mätbart!

Avkastning på investering (ROI)
Fördelarna med maskering har varit föremål för många vetenskapliga studier. Från dessa studier kom siffror som hjälper oss idag att utvärdera de verkliga kostnaderna för en sådan enhet i dina olika kontor och arbetsmiljöer.

Finansiella tjänster

Förhindra obehörig åtkomst till personlig information.

Sjukvård

Förhindrar överhörning vilket förhöjer patientsäkerheten samt ger en lugnare atmosfär.

Försäkringsbolag

För att förhindra integritets- och säkerhetsproblem när du pratar med dina kunder.

Hotell

Förbättrar integriteten mellan rum, i lobbyn och konferensområdena.

Myndigheter

Förbättrar komfort och konfidentialitet i stängda och öppna kontorskonfigurationer.

Callcenter

Den bästa lösningen för att begränsa spridningen av buller i öppna utrymmen.

Kontor

Förbättrar talskyddet mellan kontor och höjer den akustiska komfortnivån för kontor med öppen planlösning.

Hur fungerar det?

I kontorslokaler är bakgrundsljudnivån generellt låg. Därför hör människor oavsiktligt samtal – en svår situation för alla berörda. För att lösa detta problem avger ljudmaskeringssystem ett mjukt, iöronfallande bakgrundsljud med hjälp av ett högtalarsystem. Den omgivande ljudnivån blir jämnare och dämpas av ljudmaskeringen.

Ljudmaskering gör oönskade konversationer och andra störningar av ljud mindre hörbara. Resultatet: Anställda är mindre distraherade, de kan koncentrera sig bättre och deras produktivitet ökar mätbart.

TEKNIK

Adaptiv justering av ljudvolymen i realtid baserat på omgivande ljudnivå.

Ett kontorsutrymme är en dynamisk miljö där omgivningsbuller och volymen av ljuddistraktioner varierar mycket beroende på schema och pågående aktiviteter. För att vara optimal måste ljudmaskering anpassas till förändringar: Den måste öka under mycket aktiva perioder och bli mer diskret när området är tystare. Endast SmartSMS gör detta möjligt!

Effektiv ljudmaskering hela tiden

Vårt adaptiva justeringssystem (US 8116461 B2) identifierar variationer i omgivande ljud i realtid, via ljudnivåsensorer installerade i taket på arbetsutrymmet. Och tack vare en avancerad signalbehandlingsteknik justerar den automatiskt maskeringsvolymen beroende på intensiteten hos konversationsbrus och andra störningar.

Unik automatisk utjämningsprocess som säkerställer
exakt justering av maskeringsspektrumet

Utmaningen är att producera optimalt maskeringsljud för alla arbetsutrymmen. Parametrar som storlek, typ av tak, väggbeläggningar och inredning har ett direkt inflytande på spridning av ljudmaskeringen. Om maskeringssystemet inte är korrekt kalibrerat till de specifika förhållandena i rummet blir det ineffektivt och irriterande.

Fördelen med SmartSMS-NET är att den anpassar sig till egenskaper som är specifika för varje arbetsmiljö. Dess unika kalibreringssystem (patent nr: US 7460675 B2) använder en sensor för att mäta det akustiska svaret och bakgrundsbruset i utrymmet. Baserat på dessa data beräknar den automatiskt det brusspektrum som måste användas för att avge ett mjukt, enhetligt och icke-störande maskeringsbrus.

 

Trådbundet och / eller Wifi nätverksanslutet ljudmaskeringssystem

SmartSMS-NET är mycket flexibelt, det kan täcka små eller stora maskeringszoner. Den kombinerar flexibiliteten i nätverkssystem och kostnadseffektiviteten för centraliserade system. Ändringar kan göras mycket enkelt, layouten är integrerad i programvaran.

smallmaincell

SmartSMS-NET volymkontrollapplikation

Med denna smartphone-applikation kan slutanvändarna justera volymen på maskeringsljudet och musiken för en viss zon. Tillgänglig på:

För mer information, demonstration och konsultation kontakta oss

PACATOR

info@pacator.se
08-661 69 51